Złączka skręcana FTS

Złączka skręcana FTS z polipropylenu służy do łączenia rur polietylenowych które stosuje się  w instalacjach wodnych, kanalizcyjnych oraz centralnego ogrzewania, jak też przy budowie sieci telekomunikacyjnych i rurociągów światłowodowych. Przykłady instalacji polietylenowych zanjdziemy w różnych gałęziach gospodarki:- przemysł :  osłony  dla potrzeb telekomunikacyjnych i w liniach światłowodowych, instalacje pneumatyczne, energetyka, automatyka, , itp ;- budownictwo : wodociągi i przyłącza wodociągowe, onstalacje wodne wewnętrzne. baseny, fontanny;  instalacje technologiczne, oczyszczalniach ścieków,,- rolnictwo : służą m.in. do zraszania i nasączania zarówno w szklarniach jak i w otwartym polu; budowa instalacji dla zbiorników wodnych.

kształtka , złączka fts , pp

Otagowane przez